„Opěrná zeď v Hedvábnické ulici, dlouhá cca 50 metrů, je v havarijním stavu a není možné ji opravit. Musí být proto stržena a místo ní vybudována zeď nová. V podmínkách zadávacího řízení je stavba opěrné zdi z betonu nebo gabionu,“ informoval mluvčí Městského úřadu v Aši Milan Vrbata. Termín zahájení stavby se předpokládá k 1. září a ukončení k 30. říjnu 2018. „Zeď, vysoká asi tři metry, je u samého okraje vozovky a drží nájezd k osmi řadovým garážím, postaveným před desítkami let ve svažitém terénu pod sídlištěm Mikulášská,“ upřesnil.

Druhou investicí je stavba nového parkoviště u domu s pečovatelskou službou. Je projektováno pro šest parkovacích stání, z toho jedno stání bude pro vozidla přepravující tělesně postižené. „Stavba parkoviště bude znamenat rozšíření stávající příjezdové cesty k domu s pečovatelskou službou a její zobousměrnění, stavbu nové opěrné zdi, vydláždění plochy pro nádoby na odpad, výměnu stávajících laviček za nové atd. Zahájení této stavby se předpokládá 1. září, termínem dokončení díla je 30. listopad 2018,“ doplnil mluvčí.

Podrobnou studii stavby u domu s pečovatelskou službou zájemci najdou na webových stránkách města, a to v části nazvané Městský úřad Dokumenty města Studie pod názvem Parkoviště u DPS. 

Filmový festival Marienbad Film Festival se v Mariánských Lázních uskutečnil už podruhé.
Festival nabízí experimentální filmy