Hrozilo jim přitom, že zaplatí pokutu až 30 tisíc korun. Hříšníci dostali pokutu, byť malou

„Sto korun zaplatili na odboru silničního hospodářství a dopravy chebské radnice, když se poněkud nevybíravým způsobem (slušně řečeno) zajímali o výměnu svého řidičského průkazu, kterou si přitom měli zajistit do konce minulého roku,“ uvedla mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.

Třetina řidičů se dopouští přestupku

„Povinná výměna řidičských průkazů - dokladů vydaných v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 - se na našem úřadě týkala 6 463 občanů, z nichž 4 558 si průkaz stihlo vyměnit včas. Po řádném termínu nyní o výměnu požádalo 255 občanů - dle statistiky tedy ještě zbývá vyměnit 1650 řidičských průkazů,“ vyjmenovala mluvčí.

Úředníci jsou benevolentní

Takzvaná nevýměna dříve vydaného řidičského průkazu je z hlediska právní kvalifikace přestupkem proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 30 tisíc korun. „Z toho vyplývá, že sankci není nutné ukládat v každém případě, lze udělit pouhé napomenutí. To se podle zkušeností pracovníků u přepážek týká převážně starších občanů, kteří již většinou nejsou řidiči motorových vozidel a neplatný řidičský průkaz k řízení motorového vozidla neužívají.

Ostatní případy se posuzují individuálně a zatím ještě dosti benevolentně,“ poznamenala Kuželová.
Policista může řidiči uložit za jízdu s neplatným řidičským průkazem pokutu v blokovém řízení do dvou tisíc korun. Ve správním řízení pak může být takový občan potrestán pokutou od 1500 do 2500 korun.
„Stejně nechápu, proč nenechají dojít platnost stávajících dokladů a zbytečně nás honí,“ poznamenal Cheban Jiří Kocourek. „Čekám, co si na nás vymyslí dál.“