Napjatá atmosféra mezi volenými zástupci františkolázeňských občanů už vyústila v trestní oznámení na první ženu města i místostarostu Romana Knedlíka. To podali opoziční zastupitelé.

„Jedno trestní oznámení jsem podal na starostku Lenku Malkovskou, místostarostu Knedlíka jako na osobu odpovědnou za městskou policii (MP) a velitele MP Šollara za znemožnění natáčení jednání minulého zastupitelstva naší kamerou,“ uvedl zastupitel a bývalý starosta Ivo Mlátilík ze seskupení Františkovy Lázně - sdružení místních.

Další trestní oznámení podalo devět předchozích i současných zastupitelů kvůli podezření ze spáchání trestných činů pomluvy a křivého obvinění. „Jde o informace otištěné v Radničních listech, kdy starostka i místostarosta Šnajdauf napadli minulé i současné zastupitele z předražování zakázek a braní provizí za tyto zakázky.

To vše bez jediného důkazu o tom, že se něco takového stalo. Přitom zatím jediná finanční újma našemu městu vznikla za působení současného vedení, kdy díky zastupiteli Sčislákovi a jeho předražené zakázce muselo město rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje vrátit část dotace ve výši 150 tisíc korun,“ uvedl Mlátilík.

Starostka Lenka Malkovská se vyjádřila, že neví o tom, že jsou na zástupce koalice podány žaloby kvůli znemožnění pořizování videozáznamů. „Ale pokud ano, má na to kdokoliv právo. Jednání na zastupitelstvu bylo dle zákona, rozhodla o tom většina zastupitelů na základě citovaného paragrafu z občanského zákoníku a koneckonců i výkladu pana Motejla, který však musí být čten celý a s pochopením.

Sdělení pana Mlátilíka, že za něj mohlo být jednání natáčeno kýmkoliv, není pravdivé. Dokonce v případě soudního sporu byl ´ztracen´ úřední záznam ze zastupitelstva a soukromý nebyl k dispozici. Jednání je natáčeno úřední kamerou, z níž záznam nebude zneužit. Co se týká druhého podání trestního oznámení, nikdy nevycházím z pomluv a drbů. Takže jsem žádného dřívějšího zastupitele nenařkla z braní úplatků a sdělení o předražení zakázek si klidně kdekoliv zodpovím, neboť je pravdivé. Pokud o něm zastupitelé nevěděli, je mi to líto, ale vnímám to jako jejich problém.“