Oprava fasády a rekonstrukce podchodu v hasičské zbrojnici v Aši za čtyři miliony se protáhne. Zpoždění stavebních prací souvisí s památkovým ústavem, který nařídil odstranění několika prvků. Zpoždění bude trvat zřejmě několik týdnů.

„Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavby do 4. prosince 2015," potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Zdržení na stavbě bylo způsobeno dodatečným požadavkem orgánů památkové péče na odstranění mříží z oken a dveří v průchodu," poznamenal mluvčí.

Dle doporučení Národního památkového ústavu budou nahrazeny novodobé dveře a okno kopiemi původních dveří a oken. Předpokládaná doba výroby je přibližně 4 týdny.

„Dále památkáři doporučili použít na vydláždění průchodu staré žulové desky, které byly v minulosti shromážděny z ašských chodníků," okomentoval Milan Vrbata.

Fasáda domu se renovuje ve spolupráci s památkovým ústavem. Objekt je kulturní památkou od prosince 2009. Ministerstvo kultury České republiky tehdy v odůvodnění popsalo hasičskou zbrojnici, projektovanou roku 1930 německým architektem Emilem Röslerem, jako velmi výstavní stavbu.

„Požadavkům památkářů byla přizpůsobena i barevná kombinace na fasádě," poznamenal Milan Vrbata.

Historickou hasičskou zbrojnici opustil hasičský záchranný sbor v roce 2006, kdy se odtud přestěhoval do areálu bývalých technických služeb v Okružní ulici.

Z podchodu bývalé hasičské zbrojnice také zmizí staré úřední desky. Ty nahradí nová elektronická deska, kterou však lidé najdou na budově nově zrekonstruovaného městského úřadu v Kamenné ulici.

„Při rekonstrukci fasády bývalé hasičské zbrojnice je opravován také průchod domem, kde je nyní umístěno deset vitrín úřední desky," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, bylo památkovým úřadem doporučeno úřední desku z průchodu přemístit jinam," dodal Vrbata.