Železničáři při rekonstrukci nalezli poruchy v betonové stavbě podchodů a proto bylo nutné podchody opravit tak, aby vydržely další roky bez problémů.

Správa železnic předpokládá, že by stavební práce na chebském nádraží mohly ustat na konci letošního roku.

„V průběhu realizace rekonstrukce podchodu došlo k odstranění obkladu jeho stěn, protože pod nim byly objeveny závady v celistvosti betonové konstrukce,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Vzhledem k odhalené degradaci betonové konstrukce byla provedena aktualizace projektové dokumentace a navrženo nové technické řešení zaměřené na sanaci vnitřních částí obvodových stěn.

„Nově navržené a právě realizované technické řešení rekonstrukce zabrání další degradaci podchodu, uvede konstrukci do dobrého stavu a výrazně prodlouží její životnost,“ vysvětlila mluvčí.

Mariánské Lázně
PODÍVEJTE SE: Lázně rozsvítily vlčí smečku, města se oblékla do Adventu

„Divím se, že rekonstrukce trvá takto dlouho, ale jsem ráda, že jezdí alespoň výtahy,“ dodala Marie Malá z Chebu.

Rekonstrukce chebského nádraží začala v roce 2018. Kvůli stavebním problémům se oprava nástupišť protáhla hned několikrát. V tuto chvíli pokračuje rekonstrukce podchodů nástupišť. Chystá se spuštění eskalátorů.

„Po úpravách trati se rychlost vlaků projíždějících nádražím zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu. Všechny práce tam probíhají za běžného provozu, dopravní obslužnost je v maximální možné míře zachována,“ sdělil ministr dopravy Karel Havlíček.