"V letošním roce 2024, připravuje Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci mostu přes takzvaný skluz od bezpečnostního přelivu na přehradě Jesenice. Po dobu rekonstrukce mostu čekají řidiče částečná omezení. V současné době se připravuje harmonogram prací. Ty by měly začít v dubnu. Potvrzený je ale už termín úplné uzavírky silnice u jesenické hráze. Bude to od 2. července do 30. srpna. Po tomto termínu se silnice zprůjezdní, ale může dojít ještě k částečným omezením provozu," říká za ŘSD Karlovarského kraje Romana Ledašilová.

Nová podoba domu Chopin.
Dům Chopin se po dvouleté rekonstrukci otevře lidem

Řidiče zajímá, kudy povede objízdná trasa. "Objízdná trasa povede přes Lipoltov. Silnice se tam upravovala, zpevňovala se krajnice a dělaly takzvané výhybny. Trasa bude jak pro osobní tak nákladní dopravu," potvrdil ředitel ŘSD Karlovarského kraje Lukáš Hnízdil. Trasu využívala řada náklaďáků které najížděly a sjížděly na nedalekou dálnici D6. Až praxe ukáže, zda zde nebudou mít problémy dlouhé soupravy kamionů. Ty by poté musely využít pohodlnější, ale vzdálenější objízdnou trasu přes Karlovy Vary.

Vodní nádrž Jesenice je přehrada ležící cca sedm kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě. Začala být budována v roce 1957, dokončena byla v roce 1961. Její délka je 12 kilometrů, v nejhlubším místě dosahuje voda hloubky 24,2 metrů. Po hrázi vede silnice I/21. Účelem nádrže je kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři pro odběrná místa na dolní části toku a ochrana před povodněmi.