Rekonstrukce chebského nádraží za půl miliardy korun postupuje do poslední fáze. V tuto chvíli pracuje stavební společnost na třetím nástupišti a potřebné úpravy dělá i na druhém nástupišti. Kompletní opravu dokončí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ještě letos. Cestující se budou muset připravit na jiné číslování nástupišť, než byli dosud zvyklí. „Jsem z toho zmatená, na infopanelu v nádražní hale se ukazuje, že vlak stojí například na 6. koleji místo na jakém nástupišti, pokud člověk spěchá, v té rychlosti si nestačí uvědomit, které nástupiště to vlastně je,“ řekla rozhořčeně cestující Alena Šindelářová z Chebu. A není sama, podobně si stěžujících lidí je na nádraží víc. Bohužel, změna označení z nástupišť na číslo koleje zůstane i v budoucnu.

„Označení nástupišť odpovídá novým pravidlům SŽDC pro umísťování a vzhled prvků orientačního a informačního systému. Ta se postupně zavádějí i v dalších rekonstruovaných železničních stanicích, například v Berouně nebo Plzni, a odpovídají pravidlům známým z většiny ostatních evropských zemí,“ konstatovala tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Lidem také vadí, že se rozbouralo už hotové druhé nástupiště. Je to z důvodu toho, že na začátku stavby se nepočítalo s umístěním eskalátorů. „V průběhu realizace stavby byl vznesen dodatečný požadavek města Cheb na osazení eskalátorů u vstupů na druhé a třetí nástupiště, který jsme akceptovali jako oprávněný. V té době už probíhala rekonstrukce 2. nástupiště, práce na výstupu z podchodu byly tedy zastaveny, byla zpracována projektová dokumentace a nyní pokračují stavební úpravy pro umístění eskalátorů, následovat bude jejich montáž,“ poznamenala tisková mluvčí SŽDC Friebová. Montáž eskalátorů včetně stavebních úprav je samostatnou doprovodnou stavbou, cena je zhruba 30 milionů korun.