Celkové náklady jsou téměř 10 milionů korun a potrvá do listopadu. V části ulice už se podařilo vyměnit i některé inženýrské sítě. „Pokračuje tu oprava vozovky i chodníků včetně dešťové kanalizace. Nově vymezena budou kolmá a podélná parkovací místa, kterých zde celkově bude přes devět desítek,“ informovala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. Po dobu rekonstrukce jsou oba úseky pro dopravu uzavřeny. Objízdná trasa vede ulicí Obrněné brigády směrem k divadlu, dále přes Divadelní náměstí, ulicí K Nemocnici a Májovou směrem ke kruhovému objezdu před 2. ZŠ.