Dopomohla k tomu také dotace od Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje na akci Oprava komunikace v ul. Nádražní, Skalná v celkové výši 202 tisíc korun. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bylo opraveno těleso jediné přístupové komunikace k vlakovému nádraží, které bylo v havarijním stavu, s velkým množstvím výtluků a prasklin.

Cílem opravy bylo především zlepšení kvality života občanů a vzhledu obce. Oprava komunikace v ulici Nádražní ve Skalné navazovala na vyvolanou investici společnosti CHEVAK, při které byla zmíněnou společností opravena kanalizace a vodovod v této ulici.