První část rekonstrukce sportoviště TJ Lokomotiva v Chebu za 40 milionů korun začne již v létě. Vedení města chce s opravou areálu začít i přesto, že neví, zda získá dotaci z ministerstva školství, o kterou žádalo. Příspěvek by mohl činit až polovinu předpokládaných nákladů.

„První etapa rekonstrukce sportoviště zahrne stavbu nového hřiště s umělým trávníkem, zázemí a šatny, které se přistaví ke sportovní hale, a dále také chystáme založit sítě pro další etapy renovace celého areálu," uvedl starosta města Petr Navrátil.

Plánované nové sportoviště se proti současnému stavu trochu posune proti dnešnímu travnatému hřišti, aby se v dalších etapách do areálu vešlo i druhé fotbalové hřiště.

„Jestli bude s umělým, nebo travnatým povrchem, zatím není definitivně rozhodnuto. Je však jasné, že zmizí současná tribuna, která už technicky a bezpečnostně nevyhovuje. Další, menší úpravy čekají halu i kuželnu," poznamenal starosta.

Práce na Lokomotivě začnou hned, jak skončí Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů FIJO, který se v Chebu uskuteční od 30. června. Jeho závěrečná část se totiž koná právě v areálu sportoviště.

„První etapu přestavby bychom chtěli mít hotovou do konce roku, a to ať získáme dotaci, anebo ne," poznamenal Petr Navrátil.

Datum bude součástí smlouvy s dodavatelem, kterého město vybere v soutěži.

Prostranství TJ Lokomotiva převzalo město od tělovýchovné jednoty v roce 2013 jako kompenzaci za půjčky, které město sportovcům poskytovalo v předchozích letech.