Se zdržením musí počítat řidiči, kteří směřují z Chebu na Mariánské Lázně a zpět. Na přehradě Jesenice totiž začaly opravy hráze a vyžádaly si svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu.
„Omezení dopravy máme naplánováno do 13. září,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Podle toho, jak rychle budou postupovat práce, můžeme jej buď zkrátit nebo požádat o prodloužení.“

Hráz poškodily vydatné deště před dvěma týdny. Celkem se zde objevila čtyři narušená místa v horní polovině výšky hráze, každé o šířce přibližně 15 m.
„Jedná se o sesuv vrchní humózní vrstvy s travním pokryvem,“ vysvětlil Svejkovský. „Stabilita hráze není v žádném případě ohrožena.“
V minulosti k obdobným jevům již došlo, naposledy v srpnu 2002. Oprava poškozeného svahu bude probíhat obdobně jako v minulých případech, kdy pro zvýšení odolnosti zeminy proti usmyknutí s úspěchem využilo Povodí Ohře geosyntetické materiály ve tvaru včelích pláství.
„Nápravná opatření včetně částečné uzavírky se budou pohybovat kolem 1,9 milionu korun,“ upřesnil mluvčí.
Další příčinou je podle povodí špatné odvodnění silnice I/21 vedoucí přes hráz. Srážková voda pak stéká přímo po povrchu svahu hráze.
Velkým přínosem by bylo přeložení silnice na estakádu do podhrází, o niž povodí již několik let usiluje.