„Kaplanka bude plnit roli jakéhosi průvodce ašskou historií, a to zejména prostřednictví moderních technologií,“ uvedl k projektu starosta Aše Dalibor Blažek. „To znamená, že návštěvník tu nenajde klasickou naučnou stezku s cedulemi, ale pomocí virtuální reality uvidí například hořící evangelický kostel či celý příběh Vlaku svobody.“

Dojde také k rekonstrukci kamenného mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů. V parku se vybuduje i visutá lávka pro pěší, vzniknou dřevěné chodníky, sanace čeká stávající opěrné zdi a dojde k výstavbě několika dalších. Vznikne pietní místo, které připomene nedávnou historii, kdy v místě evangelického hřbitova se všemi zde pohřbenými významnými občany tohoto města byly po zcela nepochopitelném rozhodnutí tehdejšího vedení města v 70. letech minulého století vybudovány tenisové kurty. Památník vyroste v místě bývalé smuteční síně.

„Součástí revitalizace bude také stavba chodníků, zpevněných cest a sadové úpravy. Všechny tyto uvedené zásahy jsou zahrnuty do seznamu objektů, na které město obdrží dotaci z EU a státního rozpočtu. Mimo tento seznam je několik dalších úprav, jež se budou financovat z rozpočtu města, například jde o stavbu parkoviště a stavební úpravy zázemí tenisových kurtů,“ řekl Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši. Zahájení prací se předpokládá od 1. března 2019, nejzazším termínem ukončení stavby je pak 15. prosinec 2020. „Jednat se bude o finančně velmi náročnou záležitost. Výsledná cena vzejde až z výběrových řízení, odhadované náklady činí cca 70 milionů korun. Město na tuto revitalizaci obdrží dotaci cca 1,5 milionu eur,“ doplnil mluvčí.

Revitalizace parku bude rozdělena do tří částí. První část, pro niž bylo nyní vypsáno výběrové řízení, budou představovat stavební práce, druhou část představuje virtuální naučná stezka a třetí část stavba dětského hřiště.