Návrh úprav dvorního traktu za domy v Dlouhé a Hradební ulici chce vedení města projednat s obyvateli okolních objektů.