Vedení města si všimlo, že se na tato území často zapomínalo, a chce se tak na ně letos zaměřit. Nové silnice se tak dočkají například obyvatelé Pelhřimova nebo Starého Hrozňatova. Tyto investice půjdou nad rámec velkých investičních akcí ve městě.

„Na úpravy silnic a chodníků v obcích kolem Chebu se v uplynulých letech zapomínalo. Proto se v letošním roce staly naší prioritou. Na některých místech se kromě opravy asfaltového povrchu budeme věnovat i úpravě zeleně,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

S opravami některých chodníků se letos počítá i přímo v centru Chebu. Jde například o ulice K Viaduktu, Valdštejnova, Mánesova anebo Hrnčířskou ulici.

„Silnice se zrekonstruují například ve Starém Hrozňatově, kde město opraví silnici do kopce kolem hradu. Celkem to vyjde na 2,7 milionu korun. Další částí, kde se budeme věnovat rekonstrukci silnice, je komunikace mezi Zátiším a Dolním Pelhřimovem. Tam chce město opravit silnici za zhruba 2 miliony korun,“ vyjmenovala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. Úpravy čekají i silnici a chodník v ulici Ke Kaštanům, která vyjde na 750 tisíc korun. V obci Bříza se opraví několik cest uvnitř zástavby za 780 tisíc korun.

„Na rekonstrukce silnic jde zhruba 10 milionů korun, na opravy chodníků 8 milionů korun a na výstavbu cyklostezky 1,5 milionu korun,“ podotkl Antonín Jalovec.

V případě cyklostezek se nejedná o asfaltovou úpravu povrchu, ale pouze o zpevnění současné cesty. Úpravy se dočkají například cyklisté v úseku Stein — Egerwarte, kde se zpevní a opraví současná cesta. Následovat bude i oprava lesní cesty v úseku Všeboř — Dřenice.