Je to románský palác, který je od roku 1741 bez střechy, musel tedy odolat všem povětrnostním vlivům. Práce prováděli odborníci, kteří po válce v Iráku zachraňovali tamní památky.
Hradní palác má opravenou severní a východní zeď. „Bylo provedeno odborné restaurátorské ošetření kamenných sdružených oken, včetně opravy jejich mramorového parapetu,“ uvedl Tomáš Dostál, kastelán hradu a správce chebských památkových objektů.

"Po delší době se podařilo ukázat výzdobu kamenné hlavice dvojdílného okna ve východní stěně paláce, která byla zakryta již nefunkčním ztužujícím železným pásem. Bylo provedeno nahrazení poškozené betonové koruny východní zdi za žulové desky,“ vysvětlil.

Práce trvaly téměř tři roky a celkem přišly na částku přesahující šest milionů korun. Ta šla čistě z městského rozpočtu.

„Zajímavostí přitom je skutečnost, že veškerý stavební kámen a z větší části i žulové desky byly použity z místních zdrojů. Především se jedná o zbytky stavebního materiálu, který byl různě nalezen na stavbách, jež v minulosti město realizovalo,“ podotkl starosta Antonín Jalovec.

Práce na hradě tím však nekončí. Do budoucna je ještě nutné vyřešit odvodnění plochy paláce a částečné opravy jižní stěny a přilehlé rampy. „Za zmínku stojí i připravovaný stavebněhistorický průzkum chebského opevnění. Jedná se o hradby jak středověké, tak barokní a například kraj přispěl na tento průzkum částkou 150 tisíc korun,“ sdělil Tomáš Dostál. Podle jeho slov jde o rozsáhlý projekt, který bude náročný časově i finančně.

„V první fázi průzkumu půjde o jakýsi pasport, který má poskytnout návod pro další činnost, kterou bychom v souvislosti se záchranou historické portifikace měli v budoucnu vykonat,“ dodal kastelán. (sim)