Přes velké komplikace, které doprovázely výběrové řízení na rekonstrukci mateřské školy v ašské ulici Gustava Geipela, se děti opravy dočkají. Budovu předala do rukou stavebníků ašská radnice. Přestavba by měla vyjít na více než šest milionů korun.

„Jsem ráda, že se budova školy dočká rekonstrukce, protože si myslím, že to bylo zapotřebí," uvedla Marie Hořká z Aše.

„Budovu čeká odizolování proti spodní vodě, kompletní zateplení střechy a obvodových zdí a výměna oken a dveří," informoval tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Vzhledem k tomu, že vítěz výběrového řízení, společnost ColorMax, ze soutěže posléze odstoupil, stejně jako druhá firma v pořadí, bylo urychleně jednáno se třetím uchazečem, společností VARO Cheb, která úpravy školní budovy provede za necelých 6 milionů korun," popsal komplikace kolem rekonstrukce mluvčí.

„Určitě je dobře, že se konečně s tou budovou školky něco udělá. Určitě bude její fasáda atraktivnější," uvedla Jana Petříková z Aše.

„Na mimořádném zasedání zastupitelstva města bylo schváleno rozpočtové opatření. Převzetí zakázky třetím uchazečem v pořadí totiž tuto stavbu prodražilo o necelých 800 tisíc korun, přičemž výběrové řízení nešlo zopakovat za situace, kdy je na zateplení budovy potvrzena dotace z EU z Operačního programu Životní prostředí ve výši dvou milionů korun, která musí být vyčerpána ještě v tomto roce," upřesnil Milan Vrbata s tím, že termín dokončení oprav je 15. října 2013.