I přes problémy by železničáři chtěli opravy stihnout do léta letošního roku. „Po odstranění dlažby byl zjištěn horší stav, než byl původní předpoklad. Proto tam na jaře provedeme sanaci a zprovozníme navazující eskalátory. Kompletně dokončeno by mělo být zhruba v polovině letošního roku, “ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

Na třech nástupištích se už podařilo opravit zastřešení, osvětlení, informační systém a přilehlé koleje včetně výhybek. Nainstalované výtahy na nástupištích už začaly jezdit a cestující je začali plně využívat.

„Je to obrovská úleva. Doteď vlastně nebyla jiná možnost, než se s kufrem táhnout po schodech, což bylo nad lidské síly. Výtah mi několikrát usnadnil život. Otázkou jen je, jak dlouho zůstanou v pořádku, dokud je zase neponičí nějací výrostci,“ uvedla cestující Libuše Novohradská z Chebu.

V roce 2021 chce Správa železniční dopravní cesty zmodernizovat i výpravní budovu za 400 milionů korun. „Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Cheb je ve stadiu přípravy, finišují práce na záměru projektu. Pokud Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky záměr schválí, bude následovat soutěž na projekt, jeho zhotovení, soutěž na zhotovitele a pak vlastní realizace. Ta má zatím stanoven termín říjen 2021 až červen 2023, náklady stavby předpokládáme ve výši 400 milionů korun,“ konstatovala mluvčí.

Masopust ve Velké Hleďsebi.
FOTO: Velkou Hleďsebí prošel masopustní průvod

Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup a budou nově osvětlena. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, odborníci provedli rekonstrukci železničního spodku.

„V rámci stavby firma provedla sanaci staničního podchodu. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno také zabezpečovací a sdělovací zařízení,“ popsal tiskový mluvčí (SŽ) Marek Illiáš.

Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude zejména vybudování výtahů, prostřednictvím nichž se dostanou kamkoli bez bariér. „Všechna nástupiště jsou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení a stávající podchod,“ poznamenal generální ředitel (SŽ) Jiří Svoboda.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb. Nově vybudované výhybky dokonce získají elektronický ohřev a rychlost vlaků, které budou nádražím projíždět, se zvýší ze 60 na 80 km/h.

Natálie Toušová se narodila 10. února v 7:48 rodičům Janovi a Veronice z Mariánských Lázní. Po příchodu na svět ve FN na Lochotíně vážila jejich holčička 3250 gramů a měřila 49 centimetrů.
FOTO: Právě jsme se narodili