Žubrietovský Josef

úmrtí 27.11.2009 ve věku ned.68 let, bytem Cheb

Kóňa Pavel

úmrtí 28.11.2009, ve věku 59 let, bytem Cheb

Červeňák Ladislav

úmrtí 29.11.2009, ve věku ned.79, bytem Cheb

Čermáková Jiřina

úmrtí 29.11.2009, ve věku 80 let, bytem Cheb

Ševčenková Anastasie

úmrtí 1.12.2009, ve věku 80 let, bytem Cheb

Kosnat František

úmrtí 2.12.2009, ve věku 69 let, bytem Cheb

Dolejš František

úmrtí 3.12.2009, ve věku 79 let, bytem Odrava

(Zdroj: Pohřební služba de Wolf)