František Roupec

+ 7.1.2010, ve věku 31 let, bytem Cheb

Vlastislava Křížová

+8.1.2010, ve věku 80 let, bytem Cheb

Jaromír Škapa

+9.1.2010, ve věku 77 let, bytem Cheb

František Lakomý

+11.1.2010, ve věku 63 let, bytem Cheb

Ludmila Šimečková

+12.1.2010, ve věku 51 let, bytem Cheb

Antonín Novák

+14.1.2010 , ve věku 84 let, bytem Cheb

František Jansa

+19.1.2010, ve věku 80 let, bytem Cheb

Vlasta Jungová

+20.1.2010, ve věku 78 let, bytem Cheb