Kýn Zdeněk, bytem Cheb
+17,11,2012 ve věku 69 let

Červenková Božena, bytem Cheb
+22,11,2012 ve věku 81 let

Dus Antonín, bytem Cheb
+24,11,2012 ve věku 80 let

Lettl František, bytem Cheb
+26,11,2012 ve věku 49 let