Zveřejněna jsou pouze jména, jejichž pozůstalí s uveřejněním souhlasili. 

Melicharová Růžena, bytem Cheb
+12.2.2013 ve věku ned.90 let

Rupčíková Katarína, bytem Cheb
+16.2.2013 ve věku ned.57
rozl. 25.2.2013 v 10.00 hod. kaple Cheb

Sokoliová Marta, bytem Cheb
+17.2.2013 ve věku 76
rozl. 25.2.2013 ve 12.00 hod. kaple Cheb

Červeňáková Margita, bytem Cheb
+19.2.2013 ve věku 74 let
hrob 27.2.2013 v 11.00 hřbitov Cheb

Čečej Josef,  bytem Mar. Lázně
+ 21.2.2013 ve věku 61 let
rozl. 26.2.2013 v 11:00 v OS M.L.

Miladinovič Vladimír, bytem Mar. Lázně
+ 15.2.2013 ve věku 68 let
rozl. 2.3.2013 v 10:00 v OS M.L.

Vašíček Jan, bytem Kladno
+ 15.2.2013 ve věku 85 let

Kulhavá Barbora, bytem Mar. Lázně
+ 17.2.2013 ve věku 91 let

Mazanec Karel, bytem Drmoul
+ 16.2.2013 ve věku 79 let
rozl. 21.2.2013 ve 14:00 v OS M.L.

Zajíček Tomáš, bytem Mar. Lázně
+ 14.2.2013 ve věku 54 let

Soukupová Olga, bytem Mar. Lázně
+ 20.2.2013 ve věku 77 let