Ani letos se kvůli pandemii nemůže konat organizované pálení čarodějnic, které se stalo v posledních letech velkou tradicí. Zákazy a nařízení, jak postupovat při této akci, nejsou ale stoprocentní. Ti, kteří se u ohně sejdou, je mohou obejít.

„Organizovaná shromáždění nejsou možná. Venku se mohou organizovaně potkat maximálně dva lidé, výjimkou jsou rodiny či akce, pohřby, mše a podobně,“ vysvětluje velitel karlovarské městské policie Marcel Vlasák. Dodává, že pokud se lidé potkají venku náhodně, nic neporušují. „Pokud se na venkovní akci svolají více než dva lidé, už je to špatně. Pro nás bude letošní poslední dubnový den stejný jako jiný, nic mimořádného nechystáme. Budeme v terénu. Například pokud na Sokolském vrchu, kde se lidé u ohně scházejí, uvidíme skupinku lidí, budeme postupovat vždy na základě konkrétní situace. Pokud se lidé sejdou na základě domluvy, budeme to muset řešit,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí hygieny Michaela Zajíčková. „Na základě mimořádného opatření vydaného 12. dubna se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, oslavy a jiné akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby,“ říká mluvčí.

Podle Zajíčkové stavění, respektive kácení májky je tradiční, případně spolková, dle organizátora, akce, na niž se nevztahují výjimky, a její konání povoleno tedy není. Policisté ale kvůli čarodějnicím přijali bezpečnostní opatření. „Budou se věnovat kontrolám dodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, což je ale běžnou součástí každodenního výkonu služby. Zaměří se také na ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a budou dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ uzavírá mluvčí policie Kateřina Krejčí.