Jednou z nejstarších obcí chebského regionu je Dolní Žandov. Ta si v letošním roce připomene 810 let své existence.

„Oslavy budou třídenní,“ uvedla starostka Dolního Žandova Eliška Stránská. Už ve čtvrtek 28. září se bude konat školní sportovní olympiáda, pátek bude věnovaný volejbalovému turnaji a večer pak tradiční pouťové zábavě.
„Sobotní program začne v 10 hodin varhanním koncertem v kostele. Samotná pouť pak začne ve 13 hodin u základní školy, odkud se pak přesuneme na hřiště,“ dodala starostka.
Na hřišti a v průvodu se veřejnosti představí mažoretky, skupina historického šermu Rectus, dívky z ÚSP Mnichov či členové Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy pak vyvrcholí večer ve 22 hodin velkým ohňostrojem.

Nejstarší zmínka o Dolním Žandově pochází z roku 1197, kdy ves daroval vévoda Jindřich Břetislav tepelskému klášteru. Král Přemysl Otakar II. povýšil ves na městečko Žandov. To bylo někdy v letech 1261 až 1278. Už v té době městečku vévodil původně opevněný kostel sv. Michaela. Za vlády Karla IV. byl Žandov téměř zničen ve válce s Ludvíkem Bavorem. Později byl ale znovu obnoven.
Kostel sv. Michaela je původně gotický, přestavěný ve stylu baroka. V jeho interiéru je k vidění nádherný kazetový malovaný strop. V roce 1939 žilo v obci 1 467 obyvatel. Po druhé světové válce se jejich počet ale snížil téměř na polovinu.