Výzkumný ústav pedagogický v Praze vytvořil Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání a pilotně jej zavádí na některých školách. Jednou z nich je i ta ve Františkových Lázních.

„Náš systém uměleckého vzdělávání je v Evropě ojedinělý a je na velmi vysoké úrovni,“ uvádí Jindřich Kitzberger, ředitel odboru 22 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podle jeho názoru umožňuje umělecké vzdělávání vyhledávat talenty a zároveň slouží jako prevence před sociálně-patologickými jevy. „Z toho důvodu je naše pozornost významná,“ říká.

Zásadní změny, které dokument přináší, se týkají především možnosti přizpůsobit podobu učebních plánů podle potřeb a skutečného zájmu žáků, rozmanitosti v nastavování vzdělávacích obsahů, otevřenosti v zavádění nových uměleckých disciplín, jako například počítačové grafiky ve výtvarném oboru, a v celkovém posílení autonomie jednotlivých škol,“ doplňuje Jiří Stárek.

Všechny zmíněné aktivity jsou realizovány v rámci projektu Pilot ZUŠ, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako partner MŠMT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Co bude nový vzdělávací program znamenat pro konkrétní školu se Deník dotázal ředitelky ZUŠ Františkovy Lázně Miroslavy Peškové, ta je ale momentálně v zahraničí. „Vracíme se 27. září,“ informovala v SMS zprávě s tím, že na otázku odpoví po svém návratu. V zásadě ale projekt znamená posílení role učitele jako nositele změn ve škole.