Od pořádání festivalu zdravotně handicapovaných umělců na Chebsku uplynulo už čtrnáct dní. S jedním z organizátorů této velkolepé akce vozíčkářem Miroslavem Hrbkem z Chebu jsme hovořili nejen o tomto projektu.

Letošní ročník festivalu Souznění máte úspěšně za sebou! Jak ho s odstupem času hodnotíte?
V letošním roce se nám podařilo přilákat velké množství diváků na večerní koncerty jak ve Františkových Lázních tak v Karlových Varech a to považujeme za velký úspěch, protože v minulých ročnících to nebylo pravidlem. Zatím hodnotíme situaci, zda to bylo atraktivitou profesionálních umělců, rozdáváním vstupenek zdarma nebo losováním lístků o věcné ceny. Tyto naše poznatky se potom promítnou do dalších ročníků.

Už žijete přípravou toho dalšího?
Máte naprostou pravdu, letošní Souznění před pár dny skončilo a já již připravuji žádosti o granty na ročník příští, protože termíny podání u některých jsou již koncem měsíce září. Do toho ještě vypracovávám vyúčtování grantů letošních. Takže práce kolem festivalu je pořád dost.

Smyslem vaší akce je také to, aby takzvaně zdraví začínali více ´brát´ handicapované spoluobčany! Daří se to?
Ano, je to mnohem veselejší než před pár lety, ale pořád přetrvávají jisté bariéry. Nejlepší je to u dětí a mladších spoluobčanů. Ti ve spolužití se zdravotně postiženými nevidí až tak velký problém. Trošku horší je to s lidmi poznamenanými minulým režimem, kdy zdravotně postižení nebyli na ulici moc vidět a zapojení do všedního života se od nich také moc nevyžadovalo. Ale jak už jsem řekl na začátku, tato situace se lepší a pro nás je dobré, že sice pomalu, ale přece.

Jste už 11 let na vozíku. Proto se logicky musíte dost zajímat o stav zdravotnictví na Chebsku i v kraji. Jak vidíte současnou kritickou situaci v tomto oboru?
Situace není moc dobrá, ať už se jedná o privátní lékaře a nebo nemocnice. Drtivá většina privátních lékařů nemá vybudovaný bezbariérový přístup do ordinací. Například v Chebu, který je okresním městem a druhým největším městem v Karlovarském kraji, je jen jedna bezbariérová stomatologická ambulance, a to MUDr. Blaškové. A v tomto výčtu bych mohl pokračovat tak, že by mi nestačilo celé vydání vašich novin. Co se týče nemocnice, je tato otázka z pohledu zdravotně postižených, a ne jenom jich, v ještě horším stavu. Já osobně si myslím, že spojení třech největších nemocnic v kraji nebylo zrovna nejlepším řešením. Už to, že vedení sídlí v Karlových Varech, vede k tomu, že Karlovarská nemocnice bude protěžována před těmi menšími. Ale je to pouze můj názor laika a myslím si, že nejsem daleko od pravdy.

Vyzařuje z vás neustále optimismus a dobrá nálada. Poradíte ostatním, jak si ten veselejší pohled na svět udržet a vůbec přivodit?
To nedokážu tak úplně vysvětlit. Na to byste se měl asi zeptat lidí, kteří mě znají a vědí, jaký mám pohled na vše kolem sebe. Snad asi proto, že beru život takový, jaký je a snažím se ze sebe dostat to nejlepší, co ve mně je. Doufám, že to nevyznělo jako nabubřelost nebo fráze, ale kdo mě zná, tak ví. o čem mluvím.