Jinými slovy řečeno, do cisterny, která stojí u hradu, dováží vodu ze sousední Poustky. Z ní ji pak pouštějí do vodovodního systému v obci.
S problémy se potýkají obyvatelé i podnikatelé. Místní hotel musel omezit některé služby, například koupele pro hosty, občané pro změnu dostali vyhláškou zákaz používat vodu z obecního řadu k zalévání zahrad. Vody je prostě málo.

Cisternu poskytla společnost Chevak. „Letos není moc případů, kdy mají obce problémy s vodou,“ uvedla Kristina Falkner, asistentka ředitelky. „Cisterny jsme půjčovali jen do Šlapan a zmíněné Poustky,“ sdělila.

„Problémem je prameniště, které je staré a kdysi fungovalo jen jako hradní voda,“ vysvětlil starosta Poustky – Ostrohu Jan Ryba. „V současnosti jeho kapacita nestačí zásobovat řad v Ostrohu. My hledáme možnosti, jak dostat do Ostrohu vodu. Najali jsme firmu, která nám má pomoci najít nový zdroj pitné vody. V úvahu přichází i zásobování z Poustky, což je zmíněno i v územním plánu, ovšem to je možnost značně finančně nákladná,“ řekl. (šma)