Mohou do sběrného dvora přivážet odpad zdarma i ti, co mají v Chebu nebo v jeho blízkosti rekreační chatu, nebo je bezplatné přijetí odpadu určené pouze pro trvale hlášené občany Chebu?

Do sběrného dvora v Chebu mohou přivážet zdarma svůj odpad, který nepatří do popelnic, pouze trvale hlášení občané Chebu, jelikož jim tuto službu hradí město. Ostatním i podnikatelům je zde umožněno zdarma předat jen vyřazená elektrozařízení. Pro každého dalšího jinak platí povinnost předávat vše nepotřebné takzvané oprávněné osobě podle zákona o odpadech, což je v našem regionu nejblíže firma Skládka Chocovice. Tam si ovšem musí zaplatit.