Finanční problémy trápí také mnoho obyvatel Chebu. Mohou se dlužníci města dočkat také nějaké pomoci od chebské radnice?

Šanci zbavit se velkých starostí, někdy i hrozící exekuce nebo vystěhování, dává nyní všem dlužníkům města – za byty, nebytové prostory, pokuty a tak dále – takzvaný generální pardon, který byl právě projednán chebskými zastupiteli. Schválené jednorázové prominutí poplatků nebo úroků z prodlení za nezaplacenou částku ovšem nezpůsobí, že z dotyčných dlužníků již nebudou 'mávnutím kouzelného proutku' neplatiči, umožní jim ale prominout ony částky navíc - z prodlení. Podmínkou však je, že nejpozději do 30. září 2010 svůj základní dluh v plné výši uhradí.