V mnoha městech pomalu začínají zápisy dětí do škol. Jak je tomu v Chebu? Hrozí něco rodičům, kteří se svou ratolestí k zápisu nepůjdou?

Na všech chebských základních školách se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd ve čtvrtek 20. ledna a v pátek 21. ledna. Letos jsou určeny pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1. září 2004 do 31. srpna 2005. Zákonní zástupci, kteří dítě k zápisu přivedou, si s sebou musí vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisy budou po oba dny probíhat od 14 do 17 hodin.

Pro zápis do základních škol jsou vyhláškou města Chebu stanoveny školské obvody, jejichž přehled bude zveřejněn v každé základní a mateřské škole. Zákonný zástupce dítěte může sice zvolit jinou než spádovou školu, avšak její ředitel mu nemusí vyhovět. Podle školského zákona je totiž povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a zároveň nesmí překročit stanovenou kapacitu tříd.
Nepřihlášení dítěte k zápisu může být posuzováno jako zanedbání povinné péče a stíháno podle platné legislativy.