Výtěžek ze Silvestrovského běhu pořádaného Rozběhnito.cz je 6 858 korun. Děkujeme Michalu Ouřadovi a Lence Válkové. Poděkování patří i všem běžcům a neběžcům, kteří přispěli svými dary do naší kasičky.

Vybraná částka bude použita na nákup léků a zdravotnického materiálu. Děkujeme.