Otázka pro Andreu Bockovou, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Mateřské centrum Karlovy Vary (středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka) pořádá pod záštitou náměstka hejtmana Miloslava Čermáka již 4. ročník udílení cen dobrovolníkům z Karlovarského kraje Křesadlo 2009. Kdo může být nominovaný a jak?

Na cenu Křesadlo může být navržen člověk – fyzická osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v Karlovarském kraji a pomáhá v neziskové organizaci nebo i mimo ni. Navrhovatelem může být jak právnická, tak fyzická osoba. V návrhu popíše co nejlépe dobrovolnickou činnost kandidáta a důvody pro jeho navržení. Formuláře jsou k dispozici na materske-centrum.cz, v městských knihovnách v Karových Varech, Sokolově a Chebu. Ze sebraných návrhů za činnost v roce 2009 vybere čtyři oceněné devítičlenná porota složená ze zástupců státní správy a samosprávy, neziskových organizací a sponzorů.