Starosta je podle mne natolik exponovanou osobou, že by občané měli mít kontrolu nad jeho majetkem. Chci, aby si každý mohl porovnat, co jsem vlastnil před nástupem do funkce starosty a po jejím opuštění, aby bylo vidět, že jsem nějak zázračně nezbohatl. Moje rodina vlastní byt, který jsme koupili v roce 2011 a za který nám ještě zbývá splatit přes 600 tisíc korun, a přibližně osm let staré auto. Finanční aktiva na dvou účtech a na stavebním a důchodovém spoření dosahují výše přibližně půl milionu korun. Na zastupitelstvu jsem vedle zveřejnění svých majetkových poměrů slíbil také to, že bezodkladně zanechám pedagogické činnosti na gymnáziu, což jsem splnil hned druhý den po zvolení starostou. Teď už jen doufám, že nebudu muset dostát třetímu slibu, tedy že odstoupím z funkce okamžitě po případném obvinění z trestného činu, který by souvisel s mým politickým působením.