Otázka pro Emila Miklóše z chebského střediska společnosti TyfloCentrum: 

Vaše organizace chystá ojedinělou akci pro zrakově handicapované. Popíšete podrobně, pro koho konkrétně by mohla být přínosná?

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., středisko Cheb ve spolupráci s Oblastní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v Chebu připravilo již páté ´Regionální setkání držitelů vodicích psů´.

Akce se uskuteční v prostorách klubovny SONS v chebské Karlově ulici číslo 17 už v pondělí 12. května v době od 10.30 do 14.30 hodin. Tentokrát mezi nás zavítají pracovníci Střediska výcviku vodicích psů Praha Jinonice. Hlavním záměrem tohoto setkání je procvičení a opakování získaných dovedností našich čtyřnohých pomocníků. Ve venkovních prostorách bude připravena speciální překážková dráha pro vodicí psy, a tak pod odborným dohledem cvičitelů z výcvikového střediska si zde můžeme vyzkoušet i zopakovat různé nástrahy a překážky, se kterými se naši psi až tak často nesetkávají. Nebude zde chybět ani trénink poslušnosti, vyzkoušíme si i samotnou frekvenci, tedy pohyb našich vodicích psů v běžném městském provozu. Při těchto aktivitách navíc zjistíme, kde a jaké chyby dělá náš pes nebo i my samotní. V následné besedě instruktoři výcviku vodicích psů rádi poradí a fundovaně zodpovědí dotazy k uvedené problematice. Uvítáme účast i čtenářů, kteří nejsou z řad zrakově handicapovaných. Program bude zajímavý i pro blízké a přátele nevidomých občanů, ale nejen pro ně. (kuč)