Otázka proEvu Dittertovou, ředitelku muzea Cheb:

Nový depozitář chebského muzea, který se nachází v ulici Baltazara Neumanna v Chebu, je připravený pro přemístění předmětů z chebského muzea. Můžete říci, kdy se široké veřejnosti naskytne příležitost do depozitáře nahlédnout?


Děkuji za otázku. Široké veřejnosti se nepodaří vidět všechny prostory nového depozitáře, protože depozitáře nejsou veřejné prostory, k tomu slouží expozice. Ale protože jsme vybudovali takzvaný otevřený depozitář, tak budeme při různých příležitostech připravovat určený prostor k návštěvě veřejnosti. První takovou prohlídku připravíme k Mezinárodnímu dni muzeí v květnu.