Otázka proJanu Pavlíkovou, mluvčí Karlovarského kraje:

Jak to vypadá s úspěšností projektů z Karlovarského kraje v programu Cíl 3.? Jsou nějaké další, co dostanou finanční podporu?

Je pravdou, že finanční podporu dostane dalších 5 projektů z Karlovarského kraje. V pořadí sedmý Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko rozhodoval na konci února ve Vonšově o podpoře dalších přeshraničních projektů.

Peníze z programu Cíl 3 nakonec získá celkem 12 projektů z 16 předložených. Žadatelům z Karlovarského kraje bylo schváleno 5 projektových žádostí, které budou podpořeny z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu České republiky.

V prioritní ose 1 „ Rozvoj rámcových společenských podmínek“ byly schváleny Karlovarskému kraji tři projekty. Jedná se například o přístavbu multifunkčního sálu ZUŠ v Kraslicích, vytvoření česko.- německého informačního systému územního plánování či další pokračování dopravního propojení v oblasti centrálního Krušnohoří.

V druhé prioritní ose nesoucí název „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“ byly schváleny dva projekty. Obsahem prvního záměru je vytvoření brožury o česko .- saských muzeích, která bude oslovovat díky své dvojjazyčné mutaci jak české, tak i německé zájemce o kulturu.Významnou částí druhého projektu je rekonstrukce rozhledny na Klínovci.