Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje:

Bude se Karlovarský kraj nějak snažit motivovat dopravce ke zkvalitňování vozového parku a nákupu nových autobusů?

Tak zkvalitňování dopravy a cestování je určitě jedním z našich cílů. Budeme se snažit být v kontaktu s dopravci a podporovat je v nákupu autobusů na stlačený plyn. Ostatně na podobné projekty se dají čerpat i peníze z Regionálního operačního programu. Rozhodně se tedy tematikou zkvalitňování dopravy zabýváme a hledáme způsoby, jak to řešit.