Otázka proJosefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje:

Jak to vypadá s neinvestičními prostředky na činnost orchestrů a divadel od Karlovarského kraje?

Tímto tématem se zabývala rada. Ta schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti, Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 70 tisíc korun a Klubu Paderewski ve výši také 70 tisíc korun. Dále jsme projednali poskytnutí finančních prostředků za stejným účelem divadlu v Chebu , Karlovarskému symfonickému orchestru a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. Každá z těchto organizací by měla získat 400 tisíc korun.

Rada doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši a také jsme uložili odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat pro tyto účely příslušné smlouvy.