Otázka pro Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje:

Při své nedávné návštěvě kraje slíbil ministr dopravy Vít Bárta, že i přes zastavení stavby R6 v úseku Bošov – Lubenec bude pokračovat především majetkoprávní a projektová příprava zejména plánovaných obchvatů měst a obcí na trase R6, což označil i za svou prioritu. Je tomu doopravdy tak?

Podle informací, které mám k finálním pracím na přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011, ale nejsou v příslušných kapitolách na přípravu obchvatů na R6 alokovány potřebné finance. Nejenže by tedy přípravné práce nemohly pokračovat, ale nebylo by možné ani provést ministrem zdůrazněnou revizi a úsporná opatření v již hotových projektech. Na majetkoprávní vypořádání a projektové úpravy plánovaných obchvatů měst a obcí na R6 by bylo zapotřebí asi 80 až 100 milionů korun. S těmi však připravovaný státní rozpočet do této chvíle nepočítá. Opět jsem tedy ministru Bártovi zaslal dopis a požádal jsem ho, aby zasáhl a do rozpočtu SFDI byly tyto finance zapracovány. O apelu na ministra dopravy jsem zároveň informoval všechny ostatní parlamentní poslance za Karlovarský kraj.