Otázka pro Lenku Malkovskou, starostku Františkových Lázní:

K 30. dubnu skončila lhůta pro podávání žádostí františkolázeňských seniorů o příspěvek na jízdné v autobusech. Existují i další termíny na požadavky k zvýhodněnému jízdnému?

Ano existují. Pro františkolázeňské seniory od 70 let věku vydáváme a dobíjíme čipové karty na autobusovou dopravu. O tento příspěvek (200 korun 1x ročně) lze požádat na Městském úřadu Františkovy Lázně u úřednice Jany Adlerové v přízemí nebo v podatelně, a to do 10. července a 10. října. K žádosti zájemci potřebují občanský průkaz, průkazkovou fotografii popřípadě čipovou kartu k dobití.