O možné koalici mělo být jasno do konce minulého týdne. V jaké fázi tedy jednání jsou?

Jednání samozřejmě začala hned po volbách a pokračovala celý týden, dokonce i o víkendu.
Existuje možnost vytvořit koalici sedmnácti hlasů se Stranou svobodných občanů a KSČM. Vzhledem ke třicetičlennému chebskému zastupitelstvu by ale tato koalice měla pouze o jeden hlas více než nezbytné minimum pro přijímání rozhodnutí. Pokračují i jednání o vytvoření koalice s ODS a dalšími stranami. Přestože se počáteční stanoviska po řadě jednání změnila, není zatím dosaženo shody ve složení rady města.
Vedení města by v tomto případě znamenalo, že by funkci starosty a místostarosty zastávali zástupci ČSSD, pozici dalšího místostarosty zástupce ODS.