V seznamu jsou komunikace v ulicích Na Vrchu, úsek o délce 100 metrů, včetně chodníku mezi Hlavní a Na vrchu nad prodejnou p. Tolara, 1500 metrů chodníku od ZŠ Hlávkova po bývalou školu v Mokřinách, 285 metrů dlouhý úsek v ulici Luční, 565 metrů vozovky v Mokřinách – od restaurace Klasik po bývalou školu. Dále pak 70 metrů komunikace v ulici Máchova, 160 metrů dlouhý úsek v ulici Čelakovského, 160 metrů dlouhý úsek v ulici Horova a 50 metrů dlouhý úsek v ulici Kaplanka. Na střední opravy bude v roce 2018 k dispozici 7,6 milionu korun, z toho 4,8 milionu na vozovky a 2,8 milionu na chodníky.