Pro podání nominace je nutné vyplnit formulář, konkrétně jde o návrh na udělení ocenění Osobnost města Aše, a doručit jej do 28. února 2017 písemně na adresu Městský úřad Aš, odbor školství, kultury a sportu, Kamenná 52, 352 01 Aš, v elektronické podobě na e-mailovou adresu: podatelna@muas.cz nebo prostřednictvím datové schránky: 5nubqy8. Pravidla pro udělování ocenění včetně nominačního formuláře jsou k dispozici na odboru školství, kultury a sportu MěÚ Aš, který je garantem vyhlášení ankety, nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Počínaje letošním rokem bude jednou za dva roky udělováno ocenění Osobnost města Aše jednotlivcům nebo kolektivům, jako projev uznání a poděkování za jejich činnost, přínos městu, reprezentaci města či za mimořádný počin. Ocenění bude uděleno v oblastech: kultura, sport, školství a mimořádný počin. Posouzení návrhů v příslušných komisích a schválení návrhů v orgánech města proběhne v březnu a dubnu. Ocenění budou předána při slavnostní příležitosti.