Nové parkoviště u sportovní haly v ašské ulici Gustava Geipela se už rýsuje. Na čem se zde konkrétně momentálně pracuje?
V současné době jsou již hotové konstrukční vrstvy budoucího parkoviště, včetně odkanalizování a opěrné zdi z gabionového systému. Nyní se provádí dláždění jednotlivých stání. Po dokončení stavby budou mít uživatelé tohoto sportoviště a například také rodiče dětí z nedaleké mateřské školy, u níž je možnost parkování minimální, k dispozici novou příjezdovou cestu s živičným povrchem a 43 parkovacích míst s povrchem z vegetační dlažby. Stavbu provádí společnost Algon Cheb, cena z výběrového řízení je 2,3 milionu korun (bez DPH), předpokládaný termín dokončení je 31. srpna 2017.