V Aši se bude rekonstruovat knihovna. Na co se mohou po skončení prací obyvatelé města těšit?

"Součástí rekonstrukce knihovny bude také výstavba dvou parkovišť – jednoho v proluce mezi knihovnou a panelovým domem u Hlavní ulice a druhého v nedaleké Jiráskově ulici. Díky modernizaci se návštěvníci městské knihovny dočkají například výtahu, studovny, společenské místnosti a podobně. Vzhledem k tomu, že knihovna bude po dobu asi jednoho roku uzavřená, vyjednává se nyní o náhradních prostorách, kde by byla otevřena obě oddělení – pro děti i dospělé."