Otázka proMilana Vrbatu,mluvčího Městského úřadu Aš:

Na webových stránkách Aše se objevil dotaz, co se buduje na místě bývalé celnice vedle freeshopu. Co to tedy bude?

Místo celnice bude nové kasino. Jen na vysvětlenou. Budova není v majetku města Aše, ale Karlovarského kraje. V období, kdy se celnice rušily, stát tento majetek převáděl na kraje a obce. Kraje měly přednost, kterou KV kraj uplatnil s tím, že areál potřebuje jako zázemí pro správu a údržbu silnic. Na KV kraj byla posléze převedena budova, město Aš získalo jen některé okolní pozemky, i když žádalo také o budovy, z obavy, aby zde nevznikla například tržnice.
Správa a údržba silnic tu své středisko nezřídila, ale KV kraj nemovitosti pronajal společnosti Development West, a.s., která zde bude provozovat ono kasino. ⋌(šma)