Otázka pro Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje:

Jaké byly v minulém roce dotace na sociální služby pro Karlovarský kraj? Kolik peněz se podařilo získat pro letošní rok?
K čemu je dotace určena?

V roce 2009 činily dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby v našem kraji celkem 233 miliony korun. Kraj dostal tyto peníze ve třech splátkách, které přišly v březnu, v červnu a v prosinci loňského roku. Letos se kraji podařilo získat téměř stejné finanční prostředky jako loni. Pro poskytovatele sociálních služeb tak půjde do našeho regionu téměř 228 milionů korun. Celkovou částku již potvrdila Dotační komise MPSV ČR. S ministerstvem jsme vedli během uplynulého roku několik jednání, protože jsme se obávali, že úsporná opatření v souvislosti s ekonomickou situací výrazně ovlivní výši peněz do sociální sféry. Na tento rok bylo pro náš kraj určeno na základě souhrnné žádosti o dotace celkem 209, 6 milionu korun. Na základě dalšího vyjednávání byla tato suma navýšena ještě o 17, 7 milionu korun, tudíž jsme alespoň na stejné částce jako loni. Dotace ze státního rozpočtu je určena k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. Poskytovatel sociální služby smí prostředky z dotace použít pouze na úhradu nákladů spojených s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Obecně platí, že z dotace lze hradit osobní náklady a provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování sociální služby, tedy například nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot, telefony, energie, nájemné, školení a kurzy.