Karlovarský kraj chce pomoct městu Cheb s opravami kostela Zvěstování Panny Marie. Můžete přiblížit, co se chystá?

U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví v roce 2010 (European Herritage Days – EHD) bude Karlovarský kraj dne 14. září ve spolupráci s Městem Cheb pořádat kulturní akci – koncert Luboše Pospíšila - v objektu kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu, který je ve vlastnictví Města Cheb. Výtěžek ze vstupného bude věnován na práce související s obnovou právě této kulturní památky. Obdobné veřejné sbírky byly Karlovarským krajem pořádány už v letech 2004-2009, kdy byly výtěžky z koncertů užity například na obnovu kapličky v Libnově, na restaurování části oltáře z kostela sv. Jáchyma v Jáchymově nebo na obnovu kostela svatého Wolfganga v Ostrohu.