Opatření, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, skončilo. Zakazovalo mimo jiné pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti či odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě. Proč už dále neplatí?

Důvodem, proč HZS nedoporučilo prodloužení platnosti, je změna klimatických podmínek. Ochlazení a bouřky s přívalovými dešti znamenají snížení rizika vzniku požárů. I nadále ovšem hasiči sledují nejen aktuální situaci, ale i předpověď meteorologů, v případě delšího návratu suchého a slunečného počasí nebo v případě výrazného zvýšení počtu venkovních požárů doporučí HZS opět zavést platnost doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se všemi opatřeními. Stále také platí opatření týkající se pálení klestu, která vychází z nařízení kraje č. 3/2003. Pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích je totiž dle tohoto nařízení vždy dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a počasí nemá na tuto skutečnost vliv.