Získal Karlovarský kraj nějaké další finanční prostředky z programu Cíl3?

Celkem osm nových projektů Programu Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko uspělo v soutěži o evropské dotace v rámci příhraniční spolupráce. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru tohoto programu na svém zasedání v Žatci na počátku tohoto týdne. Žadatelům z Karlovarského kraje byl schválen 1 projektový záměr s dotací 332.349,15 EURO pro české partnery projektu. V druhé prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu byl Karlovarskému kraji schválen vzdělávací a výzkumný projekt Akona, jenž se na české straně bude realizovat na Integrované střední škole v Chebu.V rámci projektu se pořídí jednoosý robot, který budou využívat při praktické výuce studenti této školy ve spolupráci se zástupci německého partnera projektu. V rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko jsou pro české dotační území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje vyhrazeny prostředky Evropské unie ve výši 67 milionů EUR na období 2007 – 2013. Od vzniku Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko bylo k realizaci schváleno 98 projektů.