Otázka pro Pavla Hojdu, chebského zastupitele a odborníka v dopravě: 

Jaká je situace v přípravě výstavby tolik očekávaného obchvatu Drmoulu a Trstěnic?

V minulém týdnu projednával a schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pod vedením ministra dopravy rozpočet SFDI na rok 2015, s výhledem na léta 2016 a 2017. V uvedeném návrhu rozpočtu SFDI (musí jej schválit Sněmovna ke konci roku 2014 po schválení státního rozpočtu na rok 2015) je uvedeno, že akce obchvatu Drmoul Trstěnice ve výši 940,511 milionu korun by měla proběhnout v letošním roce zadávacím řízením s možností podpisu smlouvy se zhotovitelem do konce roku 2014. Problém je ale v tom, že na akce financované rozpočtem SFDI pouze z národních zdrojů, bez možnosti financování z rozpočtu EU na rok 2015 nejsou pro tuto akci vyčleněny prostředky.

Pokud tedy bude vývoj ekonomiky ČR příznivý a bude dostatek prostředků na financování akcí výstavby dopravní infrastruktury ČR z národních zdrojů, mohla by výstavba obchvatu Drmoulu a Trstěnic začít v roce 2016 a ukončena by měla být v roce 2017.